G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

Borgerforeningen

Efter ca. to års arbejde i samarbejde med GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning aps fra Kolding, Borgerforeningen og beboerne i Over Jerstal, er resultatet af Udviklingsplanen færdig og blev onsdag den 30. oktober 2013 overragt til borgmesteren i Haderslev Kommune og dagen efter, torsdag den 31. oktober blev den præsenteret for borgerne i Over Jerstal.
_____________________________________


Siden 2013 er der sket meget. Vi havde i første omgang planer om, at lave et område, som på side 29 i udviklingsplanen. Men da vi startede på udviklingsplanen, havde vi ikke adgang til nogen arealer, hvor vi kunne anlægge oplevelsesområdet og stierne på.
 
 
Det ændrede sig, da vi fik mulighed for at få revet Over Jerstal Hotel ned med midler fra nedrivningspuljen. Hotellet var på daværende tidspunkt gået konkurs og var ved at forfalde. Nedrivningen startede 14. oktober 2014, hvor der blev sat hegn omkring kroen og den 17. december var det hele jævnet og planeret. Det var BDS entreprenør fra Sommersted der havde opgaven.
 
 

På samme tidspunkt var et hold frivillige borgere fra området ved Abkærvej gået i forhandling med kommunen om, at få lov til at etablere en kælkebakke på grunden bag ved krogrunden, grunden ligger ned til Abkærvej og ved siden af den gamle kartoffelcentral. Det hele mundede ud i, at Borgerforeningen fik udfærdiget en kontrakt med kommunen på, at vi måtte benytte de to grunde til parkanlæg og dermed også anlægge en kælkebakke.
Kontrakten lød på, at vi havde brugsret på grundene så længe vi holdt dem så de så pæne ud, som kommunen udtalte sig: " blev holdt som de havde gjort", det mente vi godt vi kunne leve op til. De to grunde blev så til byparken, ved en massiv indsats af frivillig arbejdskraft og lånte maskiner. Det var noget af en opgave, da grunden ved Abkærvej var fyldt med have og byggeaffald, krogrunden skulle renses for en masse sten, som havde været i den muld nedrivningsfirmaet planerede grunden med, efter nedrivningen.
Projektet med byparken blev ikke som projektet i udviklingsplanen, men der kom en del af elementerne med såsom rondellen, stierne og opholdssteder i det fri med bænke.
Vi startede med, at rense grundene for affald og sten, det hele med frivilliges indsats og lånte maskiner. Stenene og overskydende muld blev samlet i en bunke på kro grunden ned mod den lille skov. Vi fik også en god bunke muld doneret udefra, det blev så til kælkebakken.
Stierne blev lavet, der blev sået græs og plantet hække og et læbælte ind mod kartoffelcentralen.I maj 2016 blev trappen ned til cykelstien som går under banen, etableret af Holm´s Anlægsgartneri fra Rødding.

Til lamperne langs stien fik vi 30.000 kr. fra SE vækstpulien. Kablet gravede et hold frivillige ned. Lamperne blev monteret af Elcon
Den første bygning vi fik lavet, var kaffehuset. Vi var en 8 - 10 tømrer / snedker der lavede tømmerarbejdet. Vi lavede hele tagkonstruktionen og samlede den i Norns hal. Kent kørte den over på pladsen med teleskoplæsseren og holdt den medens vi satte stolper under på de på forhånd satte stolpe holdere, den blev afstivet og beklædt med brædder og til sidst lagt tag på. Det hele blev lavet for forskellige donationer vi havde fået fra lokale virksomheder og private. Bjælkerne er fra Selbjerg Mølle ved Hoptrup, da den blev revet ned, dem donerede BDS entreprenør, som også rev kroen ned. Kaffehuset blev indviet 24. maj 2017.
Den næste bygning vi gik i gang med var bålhytten. Det var i starten af 2018 hvor vi fjernede mulden og der blev kørt flere læs sand til, som vi jævnede ud og stampede godt sammen. Bålhytten blev leveret og monteret af Shelterbyg Aps, til en pris på 168.220 kr. dertil kom belægnings sten, elinstallation, lamper udvendig og indvendig, pris ca. 30.000 kr.
Midlerne til bålhytten kom delvis fra Vedsted sogns menighedsråd med 120.029 kr. Det er penge indsamlet i Over Jerstal i perioden lige efter krigen og op til midt i tresserne. Pengene blev indsamlet til en kirke i Over Jerstal, men da det ikke blev til noget, har pengene stået på en konto ved menighedsrådet i Vedsted sogn.
Derudover fik vi 50.000 kr. fra Frilufts Rådet, 10.000 kr. fra Jubilæumsfonden af 12/8 1973 og resten fra lokale.
Byparken blev officielt indviet den 11. maj 2019. Daværende præst, Karsten Vigsø, holdte indvielsestalen. Lokale politiker Bent Kloster var også på talerstolen med rosende ord til projektet.
Ved indvielsen havde vi hoppeborg til underholdning for børnene. Vi havde lejet fadøls vogn fra Fuglsang med drikkevarer til både voksne og børn.
Forplejningen bestod af kold kartoffelsalat og lune frikadeller, samt de lokale spejder havde lavet deres specielle sammenkogte ret lavet i bål fad. Der var kaffe og the med hjemmebagte pladekager bagt og doneret af lokale.
17. december 2019 fik vi leveret vores nylige indkøbte toiletvogn fra Easy Wagon. Den kostede 72.500 kr. Vi havde fået 100.000 kr. ved Landistriktspulien til indkøb og installation af toiletvognen.
I november 2020 fik vi kloakeret og installeret vand, hvorefter vi installerede toiletvognen hvor den står nu. Rampen og platformen foran etablerede vi senere
Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold