G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

Historie om byen

Lidt historie om Over Jerstal

Oldtidens Over Jerstal

Et oldtidsfund midt i byen, hvor områdecenter Skausminde ligger. 
Her blev i 1912, i Gæstgiver og Købmand Mathias Skaus have, udgravet en gravhøj med en bronzealder grav, der fandt man blandt andet et meget flot bronzesværd. Da man i 1988 skulle til at opføre områdecenteret, blev der igen foretaget en udgravning i den samme høj, da blev der fundet en grav fra stenalderen under den tidligere fundne bronzealdergrav. Disse fund og de mange gravhøje som har været i og omkring byen vidner om,
at der har boet mennesker i Over Jerstal lige siden oldtiden.

Landsbyen Over Jerstal


Byen bestod omkring 1709 af 6-7 gårde som nok har ligget samlet omkring korsvejen, hvor vejen fra Haderslev til Tønder krydser den gamle Pottervej. I følge Iver Nissens "Haderslev Amt en statistisk- topografisk fremstilling 1840", bestod byen dengang af 1 stor gård, 11 mindre gårde og 7 landbosteder, der var desuden kådnere, håndværkere, aftægtsfolk og arbejdere i byen.

Stationsbyen Over Jerstal

Statsbanen

Det var først efter 1864, da jernbanen kom til byen, at Over Jerstal skiftede status fra landsby til stationsby, at der rigtig kom gang i byudviklingen.
Torsdag de 1 oktober 1864 kom det første tog til byen, og så var Over Jerstal blevet stationsby. Toget kom sydfra fra Flensborg og stoppede i Vojens, der sluttede sporet. Først 2 år senere var sporet til Vamdrup færdig.
Den første station blev 1864 opført lige syd for Hovedgaden, det var en rødstensbygning med et tilhørende toilet- og mandskabshus for banearbejdere.

Da amtsbanen i 1904 kom til Over Jerstal, blev den gamle station hurtig for lille og i 1912 begyndte man bygningen af en ny station. Den blev bygget lidt syd for den gamle stationsbygning. Den var færdig i 1914.
Samme år begyndte 1. verdenskrig. Over Jerstal station var dermed den sidste nye station tyskerne byggede i Sønderjylland.
Den gamle stationsbygning blev senere nedrevet, men toilet- og mandskabshuset blev bevaret og brugt ved den nye station
Til trods for amtsbaneforbindelsen til Toftlund, fandt statsbanerne hverken i tysk eller dansk tid, det umagen værd, at lade hurtigtogene standse her. Det skete først under 2. verdenskrig i forbindelse med at flyvepladsen blev anlagt, og vejen til Vojens blev spærret.
Da personalet i 1943, under besættelsen skulle have legimationskort; for at kunne færdes på banen, og derfor skulle fotograferes, kan vi på billedet se, der var 18 ansatte ved banen i Over Jerstal
På grund af stigningen af private biler, faldt antallet af rejsende, og DSB valgte at lukke stationen. Det sidste persontog kørte fra Over Jerstal station lørdag den 25 maj 1974, den tomme stationsbygning forfaldt og blev i 1983 nedrevet. Det gamle toilet og mandskabshus fra 1864 blev ligeledes nogle år senere nedrevet og dermed var tiden som stationdby ophørt
Nu er det kun sporene tilbage, der skiller byen i to dele. Skal man fra den ene bydel til den anden, må man benytte en af de 2 nye tuneller under banen. 


Amtsbanen

Torsdag den 1 april 1904 kom det første tog , med (Æ lilleban) til byen. Det kom fra Haderslev over Ustrup, og herfra skulle det til Toftlund.
Der var forinden opført en stationsbygning og en remisse, der dengang kostede 36.000 mark at bygge.
Fra Over Jerstal afgik der 6 tog til Haderslev og 5 tog til Toftlund hver dag. Når togene kørte fra stationen mod Haderslev, skulle de krydse statsbanen, derfor var der anlagt en dæmning, som gik i en stor bue nord om byen, hvor der var bygget en bro over statsbanen.
Der kørte tog på strækningen i 35 år. Da der i midten af trediverne begyndte at komme lastvogne og rutebiler blev man klar over at banedriften var urentabel og amtsbanerne blev nedlagt.
Det sidste tog på strækningen kørte lørdag den 24 juni 1939. Derefter blev skinnerne fjernet. Persontrafikken fortsatte med rutebiler, og der blev indsat fragtbil, der kørte til Toftlund.
Amtsbanegården blev til forsamlingshus. I 1941 blev der tilbygget en sal og søndag den 26. oktober 1941 blev Over Jerstal Forsamlingshus indviet, det virkede omkring 25 år inden det blev nedlagt. Der er nu ungdomsklub i salen, og i den gamle stationsbygning er der nu privat bolig.Omkring banen

I januar 1887 køber Mathias Madsen Skau en grund ved banen og opfører en købmandsforretning og et gæstgiveri, i 1902 køber L. I. Petersen begge forretninger, i dag ejer og driver Asta Schulz købmandsforretningen Hovedgaden Øst 65.
På den anden side af gaden åbnede bagermester Detlef Detlefsen et bageri med forretning i 1893. Den drives i dag af Per Strægaard.
Nord for bageriet nu ved den nye omfartsvej, opførte Andreas Westergaard i 1882 Over Jerstal Damp-Vindmølle og Bageri. Møllen mistede under en storm i 1922 sin vindrose, og der blev installeret en dieselmotor. Senere gik man over til elmotorer. Det er i dag Over Jerstal Autohandel ved Jørn Therkildsen.
På hovedgaden Øst 59 startede Mads Toft som karetmager i 1892. Han forpagtede huset i 1892 og købte det i 1902. Hans svigerdatter havde i en del år "Ellens Kiosk" i huset. I dag bor Ellen og Alfred Toft i huset.


Omkring krydset Hovedgaden / Pottervej-Thorsbjerggade

I 1896 åbnede købmand Thomas N. Ludvigsen Over Jerstal Købmandsgaard, i et tidligere kådnersted (husmanssted).  Birthe Schmidt har, som den sidste, drivet en blomsterforretning i den tidligere købmandsbutik, som nu for længst er lukket og lavet om til lejligheder.

Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold