G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

Greisen

Nogle erindringer igennem 55 år i Over Jerstal


Over Jerstal har fået en Internet side. Det en god idé for vores by. Det er selvfølgelig en del, som ikke kan se den, men det er rart, at der stadigvæk er mange, som gør noget for byen.
 
Efter at have boet i byen i mange år, ca. 55 år, syntes jeg, at der er meget at fortælle om byen.
 
Det er en by, som jeg er glad for og stolt over at bo i. Dog er den efter min mening ikke længere så attraktiv og livlig som førhen. Jeg tænker blandt andet på, at hovedgaden gennem byen blev lukket. Det syntes jeg er synd, selv om den forretning, jeg havde dengang, kom til at ligge noget bedre.

Jeg kom til byen i 1948 som 10-årig fra Haderslev. Min far købte et næsten nedlagt mekaniker værksted på hovedgaden 79, hvor vi havde værkstedet indtil 1956. Herefter byggede vi værkstedet og ESSO benzintanken, hvor det ligger i dag - Vojensvej 8. Det var den gang uden for byen. Jeg kan huske, mine forældre tænkte på, om kunderne ville køre helt derud, men det gik jo meget godt. Min søn Finn Greisen købte og overtog værkstedet i 1999 og er således tredje generation.

Dengang efter anden verdenskrig sidst i 40`erne og 50`erne var der fuld gang i Over Jerstal. Der skete utrolig mange ting i byen og omegnen, speciel på banen og banegården var der stor aktivitet. Jeg tror, der var ca. 75 forskellige forretninger.
Jeg vil prøve at huske dem alle, men jeg glemmer sikkert nogle.

Der var blandt andet følgende forretninger:

5 købmænd, en tatol, 3 smedeværksteder, et maskinværksted, 3 benzintanke, 2 bagere, et bageriudsalg, 2 maleforretninger, en farvehandler, en autolakerer, 2 elektrikere, 7 vognmandsforretninger, 2 isenkræmmere, 2 cykelhandlere, 2 barberer, 2 damefrisører, 3 murerforetninger, et mejeri, en træskomand, en skomager, en bogbinder med boghandel, en lakfabrik, 3 lillebilforretninger ( TAXA ), en tandlæge, 2 skræddere, en mølle, en mælkemand, en manufakturhandler med skohandel, en gartner, 2 læger, en jordemoder, en sejlmager, en møbelpolster, en møbelforretning, en sypige, en ostemand, en rulleforretning, en kro, 2 tømrer, en snedker, en hjuler, en telefon-central, en imprægneringsanstalt, en skole, en mekaniker, en kartoffel sorteringscentral, et posthus med 4 poster, samt en banegård med mange ansatte.

Drengeårene husker jeg med glæde. Vi havde en skole, som dengang hed Arnitlund skole, fordi den i grunden var beliggende i Arnitlund. Den havde 4 klasseværelser. Første og anden klasse i et lokale, samt 3. og 4. klasse i et andet. 5 klasse var en årgang for sig, 6. og 7. årgang var også slået sammen. Gymnastik foregik i forsamlingshuset, den nuværende ungdomsklub.

Sporten i byen har altid været en fremtrædende ting. Det syntes jeg har været meget attraktivt, et aktiv, set i relief til byens størrelse. Det har ungdommen nydt virkelig godt af. Det var fodbolden i årene 50èrne samt 60èrne, der var samlingspunktet. Her lå vi i noget, der hed mellemrækken. Det blev senere til serie 2. Badminton var også i de år godt spillende, men kom særligt godt med i årene 70èrne samt 80èrne. Her de lå i 3 division. Det var i disse år, vi fik en danmarksmester. Der var også en landskamp mod Sverige i hallen i Over Jerstal. Nu hvor håndbolden ligger i de højere rækker, nemlig i 2 division, krydser vi fingre for, at de må forblive der.

Efter læretiden i Gram, og soldatertiden på 18 måneder kom jeg tilbage til Over Jerstal. Her jeg blev gift med Ruth, hvis far var smedemester på Thorsbjerggade nummer 1.

Jeg har været mekaniker i byen i 40 år, samt drevet benzintank en del af tiden. Vi syntes, det har været en god og spændende tid, som vi mindes med glæde. Arbejdet samt fritidsinteresser gør, at vi kender mange mennesker i byen og omegnen.


Sammenholdet i byen har efter min mening altid været godt. Man ser det også i dag, når der er idrætsuge med blandt andet revy, dilettant samt ringridning. Det er nogle af de ting, som gør, at man kender sin by, og de folk som bor her.

Lad os håbe vi kan bevare de mange positive ting og bakke dem op. Det er et stort arbejde, for de som arrangerer tingene.

I de senere år, set over tid, er der desværre forsvundet en del forretninger. Det er nok mere udviklingen, der går i den retning, at vi skal centralisere. Lukningen af hovedgaden bærer ikke alene skylden derfor.
Vi har i de senere år fået Skausminde, som er et godt samlingssted. Skolen har vi også bevaret, så vi må trods alt være tilfredse, så længe vi også beholder de forretninger, vi har nu


Øverst fra venstre Bent Petersen, Andreas Hansen, Erik Jørgensen, Børge Nielsen, Bernhard Møller.
Mellemste række Viggo Schmidt, Finn Jensen, Anker Midtgård.
Nederste række Peter Christensen, Bent Greisen, Erik Foder.

Bent Greisen.


Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold